Restaurant Hirschgulden Balingen

  • Bauherr: Stadt  Balingen
  • Architekt: 4a Architekten
  • Fachplanung und Ausführung: Hartmut Klumpp GmbH